نحوه افتتاح حساب جهت استفاده از خدمات معاملات آنلاین

 

   الف : مراجعه حضوری

1)     مراجعه متقاضی به یکی از دفاتر کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان و ارائه درخواست برای دریافت دسترسی به معاملات آنلاین.

2)     ارائه مدارک شناسایی شامل اصل شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم ).

3)     پر کردن فرم مشخصات مشتریان .

4)  انجام مصاحبه و آزمون ( بسته آموزشی توسط کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به متقاضی ارائه می گردد و در سایت کارگزاری موجود می باشد ).

5)  در صورت قبولی در آزمون ، قرارداد استفاده از خدمات معاملات آنلاین و فرم تعهدنامه و فرم های مربوط به افتتاح حساب آنلاین بانک های فعال توسط مشتری انجام می گردد.

6)      پس از طی مراحل فوق امکان دسترسی مشتری به سیستم معاملات آنلاین توسط کارگزاری  ایجادمی گردد.

 

ب :مراجعه غیر حضوری

     متقاضیان با مراجعه به سایت کارگزاری فرم ها و قرارداد مربوطه را که در ذیل ذکر گردیده است را دریافت کرده و تمام آنها را

تکمیل می نمایند و تمامی صفحات فرم ها و قرارداد را امضا نموده و اثر انگشت خود را در جاهای ذکر شده بجا می گذارند و با

مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا مربوطه را دریافت می نمایند . سپس کلیه فرم ها و قرارداد گواهی امضا شده را

همراه سایر مدارک ذکر شده در ذیل به دفتر مرکزی کارگزاری ارسال می نمایند .

 

فرم ها و مدارک مربوطه عبارتند از :

الف ) درخواست کتبی استفاده از خدمات معاملات آنلاین از کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان.

ب ) فرم مشخصات مشتریان حقیقی کارگزاری.

ج ) دو نسخه از قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات بر خط اوراق بهادار.

د ) فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس  فرم استفاده از سرویس برداشت آنلاین بانک ملت ، سامان و یا سایر بانک های فعال ).

ع ) کپی شناسنامه ( کپی شناسنامه باید به صورت خوانا باشد و توسط دفتر خانه رسمی برابر با اصل گردد ).

 

-         در صورتی که شناسنامه دارای توضیحات می باشد یک کپی از صفحه توضیحات نیز گرفته شود .

ه) کپی کارت ملی (باید به صورت خوانا باشد و توسط دفتر خانه رسمی برابر با اصل گردد).

ی ) کپی مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم ) ( باید به صورت خوانا باشد و توسط دفتر خانه رسمی برابر با اصل گردد ).

نکته مهم : آدرس و تلفن دفتر اسناد رسمی باید زیر کلیه فرم ها و قرارداد قید شده باشد.

نکته مهم : ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با مراجعه به سفارت خانه یا کنسولگری ایران، اقدام به اخذ گواهی امضا اقدام نمایند .

2 )  کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان پس از دریافت کلیه مدارک گواهی امضا شده و تایید هویت و بررسی مدارک ، زمانی را به متقاضی به عنوان زمان مصاحبه و آزمون اعلام می نماید.

3 ) در روز مصاحبه ، آزمونی به صورت تلفنی و یا الکترونیکی از متقاضی گرفته می شود.

4 ) پس از انجام مصاحبه ، نتیجه آن به متقاضی اعلام می گردد و در صورت قبولی کارگزاری ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد برای متقاضی ، دسترسی وی به سامانه معاملات بر خط را برقرار می نماید.

  


ارتباط با ما
دفتر مرکزی، تهران ، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک 17
تلفن : 42919000 / دورنگار : 42919105
صدای مشتری
  • نظر سنجی
  • انتقادات و پیشنهادات
  • رسیدگی به شکایات
راهنمایی
  • نقشه سایت
  • همکاری با کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان