شماره حسابهای شرکت
شماره حساب های بانکی جهت واریز و یا دریافت وجه مربوط به خرید و فروش مشتریان به شرح ذیل میباشد
+ بانک ملی حساب سیبا ٠١٠٣٩٣٢٠٠٠٠٠٦
+ بانک صادرات حساب سپهر ٠١٠١٧٩٦٤٢١٠٠٦
+ بانک تجارت     ١٦٦٦٢٤٢٦٦
+ بانک پارسیان حساب شماره ٠١٠٠١٠٠٤٧١٠٠٤ شعبه حافظ
+ بانک ملت حساب جام ٧٠ - ١٩٩٠١١٨ شعبه بورس کد٦٢٠٥٩

   

 ارتباط با ما
دفتر مرکزی، تهران ، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک 17
تلفن : 42919000 / دورنگار : 42919105
صدای مشتری
راهنمایی
  • نقشه سایت
  • همکاری با کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان